Defterdarlık Uzmanı
  Maaştan Kesme Cezası Uygulama çalışması
 


Aylıktan Kesme ;

- Aylıktan kesme, memurun brüt aylığının 1/30 ile 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Burada ki  Brüt aylık deyimi, “memurun aylık gösterge ve ek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamdır.”

- Aylıktan kesme cezasının alt sınırı 1/30, üst sınırı ise 1/8’dir . Aylıktan kesme cezası, verildiği tarihi takip eden aybaşındaki aylık esas alınmak suretiyle uygulanır. Aylıktan kesim cezasının hesaplamasında memurun bordro tahakkuk toplamından aile yardımı, çocuk yardımı ve %20 emekli keseneği ile %12 Genel Sağlık Sigortası düşülerek çıkan rakam üzerinden hesaplanır.

Örnek ;
1/1 Maaş alan memurun 1/8 oranında maaştan kesme cezasının hesaplanmasına yönelik uygulama çalışmasında, maaş brüt tutarından %20 Emekli Keseneği, %12 Genel Sağlık Sigortası, Aile ve Çocuk Yardımları ile Tayin Bedeli toplamı düşülerek bulunan matrah üzerinden 1/8 kesim cezası hesaplanmıştır.
= ( 315,43+ 189,27+ 141,24+ 49,64+ 138,99)
= 834,59 TL
Brüt toplam – 834,59
= 3.666,30- 834,59
= 2.831,71 TL
= 2.831,71*1/8
= 353,96 TL
 
 
 
Maaş Verileri
Oran Ceza Tutarı
Aylık Tutar
87,37
353,96
Ek Gösterge
145,61
Taban Aylık
885,62
Kıdem Aylık
18,53
Yan Ödeme
28,33
Ek Ödeme
465,29
%20 Em.Kes.
315,45
Aile Yardımı
141,24
Çocuk Yardımı
49,64
Fazla Çalışma
251,51
GSS Primi
189,27
Özel Hizmet
949,45
Dil Tazm.
0,00
Tayin Bedeli
138,99
TOPLAM
3.666,30
KESİM CEZA MATR.
2.831,71 
 
  Bugün 17 ziyaretçi (41 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com