Defterdarlık Uzmanı
  Harcırah Tutarları
 
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU İLE İLGİLİ LİMİTLER
Derece/Ek gösterge
Gündelik
Miktarı YTL
Dayanağı
A-a) TBMM Başkanı ve Başbakan
53,50
2014 Bütçe Kanunu
 
H Cetveli
 
 
 
 
 
 
b) Any.Mah. Başkanı, Gnkur.Başk., Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, J.Gn. Komutanı, Sahil Güv. Komutanı, Başb.Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Gn. Sekreteri, TBMM Gn. Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve YÖK Başkanları
48,50
B-a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadroda bulunanlar
40,50
b) Ek göstergesi 5800(dahil)-8000(hariç) olan kadroda bulunanlar
37,50
c) Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadroda bulunanlar
35,00
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
31,00
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
30,00
Ülke düzeyinde teftiş yapan denetim elemanları (a) fıkrasındaki miktarın 1,3 katı
52,55
Bölge düzeyinde teftiş yapan denetim elemanları (a) fıkrasındaki miktarın 1,1 katı
44,55
İl düzeyinde teftiş yapan denetim elemanları (a) fıkrasındaki miktarın 0.9 katı
36,45
3717 sayılı Kanuna göre devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında (b) fıkrasındaki tutar esas alınır
 
37,50
Konaklama Ücretleri
 
 
1-6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek hesabında gündeliklerinin bu tutar esas alınır.
2- 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabına bu tutar esas alınır.
*6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d ) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
 
 
 
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (md.50)
A- 50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde yer alan personel
2014 Bütçe Kanunu
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar
 
 
12,00
H Cetveli
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar
 
 
11,50
 
Bu tazminattan yararlananlardan;
 
 
 
 
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
 
  Bugün 13 ziyaretçi (53 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com