Defterdarlık Uzmanı
  Merkez Uzmanı Maaş Hesaplaması
 
 
           

 01/07/2012 tarihli yeni maaş katsayılarına göre hesaplanmış yeni Merkez Uzmanı Maaş uygulaması:
-          1./1 Derecededen maaş alan, 5434 Sayılı kanuna tabi,  bekar 666 Sayılı KHK’nin III sayılı cetveline tabi personelin maaş hesaplaması örneği,
III) SAYILI CETVEL
(Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli)
 
Sıra No
Kadro Unvanı
Ücret Göstergesi
Tazminat
Göstergesi
1
Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ile uzman stenograf ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan;
Kadro Derecesi 1 olanlar
Kadro Derecesi 2 olanlar
Kadro Derecesi 3 olanlar
Kadro Derecesi 4 olanlar
Kadro Derecesi 5 olanlar
Kadro Derecesi 6 olanlar
Kadro Derecesi 7 olanlar
46.450
25.560
43.400
23.870
40.850
22.475
39.300
21.625
37.950
21.000
36.800
20.250
35.550
19.550
2
1 inci sırada sayılanların yardımcıları ve stajyerleri
30.575
16.800
 

        - 1/1 maaş alan personelin tablodaki ilgili satırdaki Ücret göstergesi ve Tazminat göstergesi verileri ile memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar aşağıdaki hesaplanmıştır,        

        Ücret Göstergesi                                :    46.450x0,071589 =  3.325,31 TL.
        Tazminat Göstergesi                         :    25.560x0,07159 = 1.829,81 TL.
        
        - ilgili personelin emekli keseneği 1/1 derece ve kademesi ile buna tekabül eden 3600 ekgösterge rakamına göre hesaplanmıştır.
         Maaş (emekli göstergesi) göstergesi = 1320*0,071589 =   94,50 TL.
         Ek göstergesi       = 3600*0,071589 = 257,72 TL.
         Taban Aylık           =  1000*0,95790 = 957,90 TL.
         Kıdem Aylık          = 20*15*0,071589 =   21,48 TL.
         En Yüksek DM.M = 9500*0,071589*130 = 884,13 TL

        Emekli Keseneği Matrahı hesaplaması; 90,86 + 257,72 + 957,90 + 21,48 + 884,13 = 2.215,72 TL.
       - %20 Emekli Keseneği = 2.215,72 x %20 = 443,14 TL.
       - %16 Emekli Keseneği = 2.215,72 x %16 = 354,51 TL.
       - %12 Genel Sağlık Sigortası = 2.215,72 x %12 = 265,89 TL.
 
 
 
 
 
 
Maaş
Kesintiler
Oranı
Ücret
3.325,31
Gelir Vergisi
15
379,13
Tazminat
1.829,81
Damga Vergisi
0,0066
  34,02
Eş Yardımı
0,00
%20 Em.Kesn.
20
443,14
Çocuk Yard.
0,00
%16 Em.Kesn.
16
354,51
%20 Em.Kesn.
443,14
%12 GSS
12
265,89
%12 GSS
265,89
Sendika Aidatı
0,00
Sendika Tazm.
0,00
Kefalet Giriş
0,00
Kefalet Aidatı
0,00
Kesinti Toplamı :
1.476,70
Brüt ücret : :
5.864,15
Ele Geçen  :
4.387,45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ait Olduğu Ay ve Yıl
 
 
 
 
Maaş D/K Ek Gös.
Ücret
%20 Em.Kes.
Gelir Vergisi
%12 GSS
 
 
 
Emekli D/K Ek Gös.
Tazminat
%100 Artış
Dam.Vergisi
%16 Em.Kes.
 
 
 
Kıdem Yılı
Eş Yardımı
%12 GSS
%20 Em.Kes.
Sendika
 
 
 
Ünvanı
Çocuk Yard.
AGİ
%100 Artış Şah.
 
 
 
 
Adı Soyadı
Sendika Taz.
Brüt Toplam
%100 Artış Dev.
Kesinti Toplamı
 
 
 
 
3.325,31
443,14
379,13
265,89
 
 
 
 
1.829,81
0,00
34,02
354,51
 
 
 
 
0,00
265,89
443,14
0,00
 
 
 
 
0,00
0,00
0,00
1.476,70
 
 
 
 
0,00
5.864,15
0,00
4.387,45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bugün 13 ziyaretçi (37 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com