Defterdarlık Uzmanı
  Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu
 


Yurtiçi Sürekli Görev Harcırahı;
 
Harcırah sözcüğünün yasal tanımı, Harcırah Kanununun 3üncü maddesinde yapılmıştır. Bu tanıma göre, kanun gereği ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından biri, birkaçı veya tamamından oluşan ödemelere harcırah adı verilir.
 
Harcırahın Unsurları;
Harcırahın Unsurlarını, 6245 sayılı Kanunun 5inci maddesinde “yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı” olarak sayılmıştır.
 
Yurt İçi Gündeliği
Yevmiye yani gündelik tutarlarını her yıl bütçe kanunlarına göre düzenlenerek sürekli güncellenmeside sağlanmıştır.
 
Yol Masrafı
Memurun gideceği yere ödenecek mutad taşıt ücretidir.
 
Aile Masrafı ve Yer Değiştirme Masrafı
Aile masrafı; aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.
 
Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
- Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,
- Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
- Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,
Olarak hesaplanır.
 
Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine yurtiçi gündeliğinin yüzdebeşi tutarının yarısı ödenir.
 
Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya denizmili,
- Yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan, gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu,
- Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler,
Esas tutularak bulunur.
 
Sürekli Görev Yolluğu:
Sürekli görev yolluğu, “Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;” hükmüne istinaden artık isteğe bağlı olsun olmasın sürekli bir görev ile yurt içinde veya dışında sürekli bir göreve naklen atanan veya yurt dışındaki görev yerleri değiştirilen memur ve hizmetlilere harcırah ödenebilecektir.
 
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplaması;
 
Örnek ;
Evli ve eşi çalışmayan, bakmakla yükümlü olduğu annesi ve babası ile birlikte yaşayan 1 erkek 2 kız çocuğu olan memurun yurtiçi sürekli görev yolluğu hesaplayalım.
Veriler ;
-Harcıraha esas derecesi 5/1 ve H cetveli gündeliği 27,00 TL,
-atandığı yeni görev yeri arası mesafe 190 km.
-yol ücreti, kişi başına 45,00 TL.
 
I.Memurun kendisi için yurtiçi sürekli görev yolluğu hesaplaması,
- Sabit Unsur = yevmiye x 20 = 27,00x 20 = 540,00 TL,
- Değişken unsur = yevmiye x mesafe (km.) x %5 = 27,00 x 190 x %5 = 256,50 TL,
- Memurun kendisi için toplam tutar= yevmiye + yol ücreti + sabit unsur + değişken unsur
= 27,00 + 45,00 + 540,00 + 256,50
= 868,50 TL dır.
 
II.Memurun eşi için yapılacak hesaplama;
Memurun çalışmayan eşin için= yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00 + (yevmiye x 10)
= 27,00 + 45,00 + (27,00 x 10)
= 27,00 + 45,00 + 270,00
= 342,00 TL dır.
 
III.Memurun annesi için yapılacak hesaplama;
Annesi için= yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00 + (yevmiye x 10)
= 27,00 + 45,00 + (27,00 x 10)
= 27,00 + 45,00 + 270,00
= 342,00 TL dır.
 
IV.Memurun babası için yapılacak hesaplama;
Babası için = yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00 + (yevmiye x 10)
= 27,00 + 45,00 + (27,00 x 10)
= 27,00 + 45,00 + 270,00
= 342,00 TL dır.
 
V.Memurun oğlu için yapılacak hesaplama ;
Oğlu için= yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00 + (yevmiye x 10)
= 27,00 + 45,00 + (27,00 x 10)
= 27,00 + 45,00 + 270,00
= 342,00 TL dır.
 
VI.Memurun kızı için yapılacak olan hesaplama,
Kızı için= yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00
= 72,00 TL dır.
 
VII.Memurun diğer kızı için yapılacak hesaplama;
Kızı için= yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00
= 72,00 TL dır.
 
VI. ve VII. Başlıklardaki hesaplamalarda yer değiştirme masrafı hiçbir şekilde memurun gündeliğinin 40 katını geçemeyeceği hükmünden dolayı hesaplamayarak, sadece yevmiye ve yol ücreti hesaplanmıştır. Memura tahakkuk edecek toplam yurtiçi sürekli görev yolluğunu
= ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. )
= ( 868,50 + 342,00 + 342,00 + 342,00 + 342,00 + 72,00 + 72,00 )
= 2.380,50 TL dır.


 
  Bugün 7 ziyaretçi (18 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com