Defterdarlık Uzmanı
  Personel Ödemeleri 2011-12 ek
 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
 
 
        
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2011/12 SAYILI KBS
 DUYURUSUNA EK AÇIKLAMA_09.03.2011
 
 
Harcama birimleri tarafından,
    1- Evlatlık, velayet vb. durumdaki çocuklara, çocuk yardımı ödenebilmesi için KBS "Personel Aile Durum Bilgileri" formundan "YENİ KAYIT EKLE" butonu aracılığıyla evlatlık, velayet vb. durumda olanların TC Kimlik Numarası girilerek "Yakınlık" durumunun "Çocuk" seçeneği, "Çocuk Yardımı" ve "Asgari Geçim İndirimi" alanlarında da "Yararlanıyor" seçeneklerinin işaretlenmesi ve daha sonra "Kaydet"butonuna basılması,,
    2- Yabancı eşlerin kimlik bilgilerinin Mernis' ten "Yeni Kayıt Ekle" butonu aracılığıyla getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup (yabancı eşler KBS'den engeç yarın mesai bitimine kadar yeni kayıt ekle butonu ile eklenebilecektir), çalışma tamamlanıncaya kadar ilgili personele Mart ayı maaşında eş yardımı ödenebilmesi için bu durumdaki personelin adı, soyadı ve personel numarasının maasuygulama@muhasebat.gov.tr adresine bildirilmesi,
    3- KBS MAAŞ RAPORLARI menüsüne eklenen "MAAŞ İNCELEME VE KONTROL DÖKÜMLERİ" nde bulunan kontrol raporları alınarak (özellikle personel aile durum bilgileri kontrol raporu alınarak, raporda bulunan g.ay (geçen ay) ve b.ay (bu ay) bilgileri mutlaka kontrol edilmeli), bilgi girişlerinde eksik ya da hatalı bilgi girişi yapılmışsa KBS üzerinden gerekli giriş veya değişiklik işlemleri yapılarak muhasebe birimlerince ilgili birimin maaşlarının yeniden hesaplatılması,
    4- KBS Maaş İşlemleri menüsünde bulunan ANA SAYFA ekranından KBS duyurularının mutlaka takip edilmesi,
    gerekmektedir.
    Muhasebe Birimleri tarafından,
KBS (say2000i) Maaş Kontrol Dökümleri menüsünde bulunan
    -     Personel Dil Tazminatı Kontrol Raporu
    -     Asgari Geçim İndiriminden Yararlanan Çocuk Sayısı Raporu ve
     -     Özellikle Personel Aile Durum Bilgileri Kontrol Raporu alınarak, söz konusu raporlarda bulunan g.ay (geçen ay) ve b.ay (bu ay) bilgileri mutlaka kontrol edilmeli, bilgi girişlerinde eksik/hatalı bilgi girişi yapılmışsa KBS üzerinden gerekli giriş/değişiklik işlemleri yapılarak muhasebe birimlerince ilgili birimin maaşlarının yeniden hesaplatılması gerekmektedir.
     5- Ayrıca, Çocuk Yardımı ödeneğinin 14 günlük fark, ocak ve şubat ayları için geriye dönük hesaplanmasıyla ilgili olarak;
    5.1- Hesaplama işlemi Mart/2011 maaş döneminde sisteme girilen çocuk sayısına göre değil, Ocak ve şubat aylarında sisteme girilerek maaş hesaplaması sonucu oluşan maaş bordrolarında çocuk sayısı alanında görünen 2 den fazlası her bir çocuk için hesaplanmaktadır.
     5. 2- İlgili ay bordrosunda Çocuk Sayısı alanında 2 ya da 1 rakamı yazılı ise çocuk yardımı ödeneği farkı hesaplamayacaktır.
   5. 3- Çocuk yardımı ödeneği farkı hesaplanmayan personelin alacağı geriye dönük çocuk yardımı ödeneği tutarının manuel olarak hesaplanarak, ilgili harcama biriminin maaşı Maaş Hesaplama formundan hesaplatıldıktan sonra "Bordro Bilgi Girişi" formundan çocuk yardımı ödeneği girilmek suretiyle ödenmesi gerekmektedir (Bordro Bilgi Girişi formundan maaş hesaplatılmadan önce bilgi girişi yapılırsa maaş hesaplama formundan maaş hesaplatıldığında söz konusu formdan girilen bilgiler sistem tarafından silinmektedir. Ayrıca, maaş hesaplatıldıktan sonra Bordro Bilgi Girişi formundan girilen tutarlar ilgili ayın maaş raporlarına yansıyacaktır).
    5.4- Aralık/2010 ve Ocak - Şubat/2011 maaş dönemlerinde personelin çocuk sayıları hatalı olarak fazla girildiği takdirde geriye dönük fazladan çocuk yardımı ödeneği hesaplanmaması için ilgili personelin T.C. Kimlik Numarası ile Aralık/2010 ve Ocak - Şubat/2011 dönemlerine ilişkin çocuk yardımı ödeneğinden yararlanması gereken çocuk sayısı bilgisinin maasuygulama@muhasebat.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
    Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 
                                                                                             
 
 
                                                                                                                    

 
  Bugün 13 ziyaretçi (32 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com