Defterdarlık Uzmanı
  Personel Ödemeleri 2011-12
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
 
 
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ
2011/12 SAYILI KBS DUYURUSU_07.03.2011
 
 
1- 2011/11 sayılı KBS duyurusunun 2 nci maddesinde; “geçiş sürecinde sadece Mart-2011 maaşlarına mahsus olmak üzere personel bazında aile yardımı, sakatlık indirimi, asgari geçim indiriminden yararlanma durumlarından herhangi birinde bir değişiklik yapılmamış, dil tazminatı bilgileri de yeniden girilmemişse; bu durumda olan personel için önceden sistemde (Maaş Bilgi Girişi Formunda kayıtlı bilgilerine göre) kayıtlı olan bilgilerine göre ödeme yapılacaktır” denilmektedir. Bu çerçevede, “KBS Maaş Bilgi Ekranı” ve “Personel Aile Durum Bilgileri” formunda personelin bilgilerinde değişiklik ya da ilk defa giriş işlemi yapılırken, personelin tüm yakınları için değişiklik ve güncelleme işleminin yapılması (personelin durumuna göre yararlanıyor/yararlanmıyor seçeneklerinin işaretlenmesi) gerekmektedir. Örneğin; personelin eşi için eş yardımı, asgari geçim indirimi alanlarında gerekli değişiklikleri yapıp, çocukları için bu güncelleme/değişiklikleri yapmadan Kaydet butonu ile sisteme bilgileri kaydettiği takdirde; çocukları için alması gereken çocuk yardımı ödeneği, asgari geçim indirimi tutarlarını alamayacaktır. Bu nedenle, personelin kendisi ve eş, çocuk, anne, babası ile ilgili bilgilerin de eksiksiz ve tam olarak kaydedilmesi, personelin bilgilerinde güncelleme/değişiklikler yapıldıktan sonra değişikliklerin bordroya yansıması için yeniden maaş hesaplamasının yapılması gerekmektedir. .
Ayrıca, çocuk yardımından yararlandırılmayan çocukların “Personel Aile Durum Bilgileri” formundan silinmemesi gerekmekte olup, bunlar için aile yardımından YARARLANMIYOR seçeneğinin işaretlenmesi yeterli olacaktır.
2-Personelin kendisinin asgari geçim indiriminden yararlandırılabilmesi için KBS (say2000i) Maaş Bilgi Girişi Formunda önceden kayıtlı olan yararlanıyor/ yararlanmıyor bilgisi merkezden KBS “Personel Aile durum Bilgileri” formuna kaydedilmiş olup, gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Asgari geçim indiriminden yararlanma bilgisi görünmeyen personel için söz konusu formda bulunan “Mernis’ten Getir” butonu ya da “Yeni Kayıt Ekle” butonu kullanılarak personelin kendisi eklenecek ve yakınlık durumu KENDİSİ olarak seçilerek gerekli değişiklikler yapılacaktır.
3- Personelin, kendisinin veya ilgili mevzuatına göre bakmakla yükümlü oldukları anne ve babalarının sakatlık indiriminden yararlandırılabilmesi için “Personel Aile durum Bilgileri” formunda bulunan “Yeni Kayıt Ekle” butonu ile personelin anne, babası eklenecek ve yakınlık durumu seçilerek gerekli bilgi girişi/değişiklikler yapılacaktır.
4- KBS Maaş Bilgi Ekranından yapılan değişikliklerin maaş bordrosuna yansıyabilmesi için ilgili birimin maaşının yeniden hesaplatılması (muhasebe birimince) gerektiği tabidir.
5- Harcama birimleri için KBS Maaş Raporları altına Maaş İnceleme ve Kontrol Dökümleri eklenmiş, muhasebe birimleri için de Personel Modülü<Memur Maaşları<Raporlar<Maaş Kontrol Dökümleri menüsüne “Personel Aile Durum Bilgileri Kontrol Raporu” ile “Personel Dil Tazminatı Kontrol Raporu” eklenmiş olup; veri girişi ve kontrol sırasında söz konusu raporlardan gerekli kontrollerin yapılması, yeni bir personele veri girişi yapıldığı takdirde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile diğer mevzuat düzenlemelerinde öngörülen kanıtlayıcı belgelerin ödeme emri belgesi ekine eklenmesi ve muhasebe birimlerince bu belgelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.
            6- Milli Eğitim Bakanlığı gibi birleştirilen harcama birimleri için yukarıda belirtilen bilgi girişleri Ek Ders uygulamasında uygulanmakta olduğu gibi okullarda bulunan ve KBS üzerinde Mutemet Yardımcısı olarak yetkilendirilen gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılacaktır. Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunan ve KBS üzerinde Mutemet olarak yetkilendirilen personel ise KBS Maaş Raporları altına eklenen Maaş İnceleme ve Kontrol Dökümlerini alarak, bütün değişiklikleri takip edebilecek ve gerekli kontrolleri yapacaktır.
            Bilgilerini ve personele eksik ya da fazla ödemeye sebebiyet verilmemesi bakımından gereken tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bugün 6 ziyaretçi (31 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com