Defterdarlık Uzmanı
  Bildirgeler Hakkında SSS
 
SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ TESCİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR


Soru 1: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan Kamu görevlilerinin, görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde ayrılış tarihlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunlu mudur?


Cevap 1: Kamu işverenleri, 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi'nin sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden günden başlamak üzere 10 gün içinde e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir

Soru 2: Aynı Kamu İdaresinin İçerisinde Farklı Birimlere Atanan Devlet Memurları için Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi düzenlenecek midir?


Cevap 2: 5510 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca aynı Kamu İdaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayinlerde görevden ayrılışının, ayrıldığı Kurum veya birimce görevden ayrıldığı günü takip eden günden başlamak üzere 10 gün içinde Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecektir. Farklı Kamu İdarelerine yapılan naklen atamalarda da aynı şekilde işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Soru 3: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan personel mevzuatına göre aylıksız izine ayrılması veya askere gitmek üzere görevinden ayrılması halinde Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi verilmesi gerekli midir?


Cevap 3: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan aylıksız izin veya askere nedeniyle görevinden ayrılan sigortalıların görevden ayrılışının, görevden ayrıldığı günü takip eden günden başlamak üzere 10 gün içinde Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Soru 4: Kurumumuzda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışan personel emekliye sevk edilmesi halinde Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi verilmesi gerekli midir?

Cevap 4: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışan personel emekliye sevk edilmesi halinde daha önce işten ayrılış bildirgesi düzenlememekte iken 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bu istisna kaldırıldığından işten ayrılış bildirgesi düzenlenecektir.

Soru 5: Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin kağıt ortamında verilmesi mümkün müdür?

Cevap 5: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan Kamu görevlerinin İşten Ayrılış Bildirgesinin e- sigorta yoluyla Kurumumuza bildirilmesi gerekmekte olup, kağıt ortamında alınan bildirgelere işlem yapılmadan Kurumlara iade edilmektedir.

Soru 6: E-sigorta yoluyla bildirilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi aynı zamanda kağıt ortamında da Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek midir?

Cevap 6: E-sigorta yoluyla bildirilen "Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi" kağıt ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmeyecektir.

Soru 7: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sehven sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenledim, söz konusu bildirgenin nasıl iptal edebilirim?
Cevap 7: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılar için sehven verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesini iptal etme yetkisi Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığına ait olduğundan, bu konuda veya programla ilgili diğer sorunların anılan Başkanlığının 0312 595 87 70 / 5050-8478-8479 numaralı telefonlarına iletilmesi gerekmektedir
Soru 8: T.C. Kimlik numarası ile emeklilik sicil numarasında uyumsuzluk olanlarla, Sistemde T.C. kimlik numarası kayıtlı olmayanların bilgilerini nereden düzelttirebilirim?
Cevap 8: T.C. Kimlik numarası ile emeklilik sicil numarasında uyumsuzluk olanlarla, Sistemde T.C. kimlik numarası kayıtlı olmayanların Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına (Arşiv Birimi) telefonla irtibata geçerek ( 0312 295 66 00 santral) bilgilerini düzelttirmeleri gerekmektedir.
Soru 9: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı için işten ayrılış bildirgesi vermek için sigortalının T.C. Kimlik numarasını girdiğimde herhangi bir kayda ulaşamıyorum, ne yapmam gerekir?
Cevap 9: Sigortalının T.C. Kimlik numarası sistemimizde kayıtlı olmadığından herhangi bir tescil işlemi yapmadan bu konuda 0312 458 76 24 - 0312 458 76 25 numaralı telefonlarla irtibata geçmeniz gerekmektedir.
Soru 10: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı için verilen ayrılış bildirgesinde; kamu idaresi içi ve kamu idaresi dışı kavramları neyi ifade etmektedir?
Cevap 10: Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde ayrılış nedeni olarak verilen kamu idaresi içi kavramı, 5018 sayılı kanunun eki cetvellerde yer alan herbir kurumun kendi içindeki birimleri arasındaki naklen tayinleri veya görevlendirmeleri ifade eder. Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlükleri / İlçe Müdürlükleri arasındaki naklen tayinler kamu idaresi içi nakli ifade etmektedir.Bu durumda ayrıldığı birim ayrılış bildirgesinde "Kamu İdaresi İçi Nakil" alanını işaretleyecek, yeni göreve başladığı birim ise personeline "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Tescil İşlemleri" menüsünden kayıt güncelleme işlemi yapacaktır.
Kamu idaresi dışı nakil ise 5018 sayılı kanun eki cetvellerde yer alan kurumlar arasındaki tayinleri ifade etmektedir. Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birimlerdeki bir memurun Belediye Başkanlığı'na veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne veya Milli Savunma Bakanlığı'na atanmasını ifade eder. Bu durumda ayrıldığı birim ayrılış bildirgesinde "Kamu idaresi dışı nakil" alanını işaretleyecek, yeni göreve başladığı birim ise personeline tekrar tescil yapmak suretiyle "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" düzenleyecektir.
 
  Bugün 13 ziyaretçi (48 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com