Defterdarlık Uzmanı
  Vekalet Aylığı Uygulama Çalışması
 

 
Vekalet Maaşı;
 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 maddesinde vekâleten atanmaya ilişkin düzenlemeler yeralmaktadır. Vekalet Görevinin Fiilen Yapılması Şartı başlıklı 174 üncü maddesinde "Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır." ve vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler başlıklı 175 maddesine "Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir.     
 
- Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.
Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

- 88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.

- Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.”
 
Açıktan Vekil Maaş Uygulaması;
Açıktan Vekil olarak İmam kadrosuna atanan personelin maaşına yönelik bilgiler;
 Vekalet ettiği kişinin maaş Derece, Kademe ve göstergesi ; 1/1 - 1320
Ek Gösterge oranı; 2200
Din Hizmetleri Tazminat oranı; %95
Yan ödeme puanı; 500
 
Vekalet ücretinin aylığın hesaplanmasında vekalet edilen derecenin birinci kademesindeki maaş göstergesi dikkate alınır.
Bu bilgilere göre Açıktan Vekil İmamın maaş bordrosu aşağıdaki şekilde gerçekleşir;
Aylık
64,98
T.Aylık
658,65
Ek Gösterge
108,29
Kıdem
0,00
Yan Ödeme
11,71
Aile Yrd.
0,00
Çocuk Yrd.
0,00
Özel Hiz.Tz.
666,38
Malül.Yaşl.D.
164,81
Sağ.Sig.Dev.
112,37
Brüt
1.787,20
G.Vergisi
21,68
D.Vergisi
11,46
Malül.Yaşl.D.
164,81
Malül.Yaşl.K.
134,85
Sağ.Sig.Dev.
112,37
Sağ.Sig.Kişi
74,92
Kesinti Toplamı
593,49
Ele Geçen
1.267,11
 

Buradaki Aylık, Ek gösterge ve Taban Aylık tutarının 2/3 hesaplara dahil edilir. Zam ve Tazminatların ise tamamı vekalet aylığının hesaplanmasında dikkate alınır. Emekli Keseneğinin hesaplamasında 5510 ve 5434 SK tabi personeller için yapılan hesaplama dikkate alınarak yapılır.


 
  Bugün 6 ziyaretçi (34 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com