Defterdarlık Uzmanı
  Maaştan Kesme Cezası Uygulama çalışması
 


Aylıktan Kesme ;

- Aylıktan kesme, memurun brüt aylığının 1/30 ile 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Burada ki  Brüt aylık deyimi, “memurun aylık gösterge ve ek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamdır.”

- Aylıktan kesme cezasının alt sınırı 1/30, üst sınırı ise 1/8’dir . Aylıktan kesme cezası, verildiği tarihi takip eden aybaşındaki aylık esas alınmak suretiyle uygulanır. Aylıktan kesim cezasının hesaplamasında memurun bordro tahakkuk toplamından aile yardımı, çocuk yardımı ve %20 emekli keseneği ile %12 Genel Sağlık Sigortası düşülerek çıkan rakam üzerinden hesaplanır.

Örnek ;
1/1 Maaş alan memurun 1/8 oranında maaştan kesme cezasının hesaplanmasına yönelik uygulama çalışmasında, maaş brüt tutarından %20 Emekli Keseneği, %12 Genel Sağlık Sigortası, Aile ve Çocuk Yardımları ile Tayin Bedeli toplamı düşülerek bulunan matrah üzerinden 1/8 kesim cezası hesaplanmıştır.
= ( 315,43+ 189,27+ 141,24+ 49,64+ 138,99)
= 834,59 TL
Brüt toplam – 834,59
= 3.666,30- 834,59
= 2.831,71 TL
= 2.831,71*1/8
= 353,96 TL
 
 
 
Maaş Verileri
Oran Ceza Tutarı
Aylık Tutar
87,37
353,96
Ek Gösterge
145,61
Taban Aylık
885,62
Kıdem Aylık
18,53
Yan Ödeme
28,33
Ek Ödeme
465,29
%20 Em.Kes.
315,45
Aile Yardımı
141,24
Çocuk Yardımı
49,64
Fazla Çalışma
251,51
GSS Primi
189,27
Özel Hizmet
949,45
Dil Tazm.
0,00
Tayin Bedeli
138,99
TOPLAM
3.666,30
KESİM CEZA MATR.
2.831,71 
 
  Bugün 7 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com